NSKワーナー株式会社

自動車部品1(エンジン・駆動系)自動車

日程 イベント名 内容 対象卒業年度
24年08月21日~ 1day仕事体験(対面) ◎開催日時 ・8月21日(水) 11:00~16:30 ◎1日の流れ ・会社紹介 どんな製品... 2026年卒
24年09月16日~ 1day仕事体験(対面) ◎開催日時 ・9月16日(月・祝) 11:00~16:30 ◎1日の流れ ・会社紹介 どんな... 2026年卒
24年09月23日~ 1day仕事体験(対面) ◎開催日時 ・9月23日(月・祝) 11:00~16:30 ◎1日の流れ ・会社紹介 どんな... 2026年卒